Semináre v roku 2017

Ponuka seminárov v druhom polroku 2017

Pokračujeme už v 7 ročnej tradícii bezplatných seminárov pre našich klientov. Semináre v druhom polroku sa uskutočnia na prelome mesiacov september a október. Seminár „Obaly a neobalové výrobky od A po Z“ sa uskutoční v piatich krajských mestách SR, a to v Bratislave, Žiline, Prešove, Košiciach a v Banskej Bystrici.

Tím NATUR-PACK

Obaly a neobalové výrobky od A po Z

Seminár sa už tradične bude venovať povinnostiam tzv. výrobcov obalov a neobalových výrobkov definovaných v zákone o odpadoch a ich plneniu v praxi. V prípade, že už bude známe schválené znenie tzv. aplikačnej novely zákona, bude taktiež predmetom seminára.

Neoddeliteľnou súčasťou je diskusia, kde budú zodpovedané otázky zúčastnených. Vaše otázky môžete samozrejme zadať cez online formulár hneď pri prihlasovaní sa na seminár.

Lektormi budú zástupca klientského oddelenia a environmentálny konzultant z NATUR-PACKu.

Hlavné okruhy tém seminára:

  • Legislatíva vzťahujúca sa na oblasť obalov a neobalových výrobkov
  • Výklad základných pojmov
  • Registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti
  • Evidencia a príklady


Prehľad termínov a miesta konania seminárov:

  •  26.9.2017  - Bratislava, Garni G hotel, Košická 52.
  •  3.10.2017  - Žilina, Kongres Hotel Slovakia, A.Bernoláka 3231/2A
  •  4.10.2017  - Prešov, Reštaurácia Penzión SEN, Sídlisko duklianskych hrdinov 3
  •  5.10.2017  - Košice, Astonbuilding, Werferova 1
  • 16.10.2017 - Banská Bystrica, Hotel LUX, Námestie slobody 2


MEDIÁLNY PARTNER

Termíny a miesta školení

MESTO TERMÍN
Bratislava
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 26.9.2017 - Deň: Utorok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 20.9.2017
- Po termíne prihlásenia
Banská Bystrica
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 16.10.2017 - Deň: Pondelok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 10.10.2017
- Po termíne prihlásenia
Prešov
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 4.10.2017 - Deň: Streda - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 28.9.2017
- Po termíne prihlásenia
Žilina
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 3.10.2017 - Deň: Utorok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 27.9.2017
- Po termíne prihlásenia
Košice
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 5.10.2017 - Deň: Štvrtok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 29.9.2017
- Po termíne prihlásenia