System NATURPACK

System NATURPACK jest transparentnym systemem gromadzenia, likwidacji i recyklingu odpadów z opakowań, otwartym dla wszystkich zainteresowanych osób, opartym na zasadzie rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Przestrzeganie obowiązujących limitów gromadzenia, recyklingu i likwidacji odpadów z opakowań przez osoby zobowiązane, jest gwarantowane przez podmioty uczestniczące w materiałowym przepływie odpadów z opakowań, które biorą udział w systemie NATURPACK.

System NATURPACK jest efektywnym systemem, który gwarantuje wszystkim uczestniczącym w nim stronom spełnienie ustawowych zobowiązań przy bardzo korzystnych warunkach finansowych.

Przejawem zaufania do sprawności działania i transparentności systemu jest przyjęcie przez duże firmy zajmujące się recyklingiem i duże spółki zajmujące się gromadzeniem odpadów na Słowacji wspólnej deklaracji o ścisłej współpracy przy budowie systemu NATURPACK.

 

powiększ rysunek >

« więcej