Raport w sprawie opakowań i spełnienia obowiązujących limitów na 2013 r. został podany

Organizacja zbiorowa NATUR-PACK, a.s. złożyła w terminie ustawowym (28.02.2014) dla swoich klientów. Zgłoszenie w sprawie opakowań i realizacji wiążących limitów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z § 10 ustawy o opakowaniach za rok 2013. Wypełniła tak swoje zobowiązania wynikające z § 8 ust. 2 pkt. a) ustawy Nr 119/2010 Dz.U. o opakowaniach.

W tym roku po raz pierwszy sprawozdanie zostało złożone w formie elektronicznej, co oznacza, iż były zaoszczędzone dwa arkusze papieru za każdego członka systemy NATUR-PACK. Stanowi to 7000 arkuszy papieru.

« więcej