Program gospodarki odpadami został wydany przez wszystkie regiony Słowacji

Na podstawie Słowackiego Programu Gospodarki Odpadami (PGO) na lata 2011-2015 każdy z regionów przygotował własny PGO.

Wszyscy producenci odpadów, którzy produkują więcej niż 10 ton odpadów niebezpiecznych lub 100 ton innych odpadów są zobowiązani do przygotowania PGO. Producenci odpadów mogą zgodzić się na przygotowaniu programu między sobą lub z miejscowością, w której działają.

Terminy wytwarzania PGO są różne dla każdego regionu. Są podane w poniższej tabeli.

 

 

NATUR-PACK oferuje przygotowanie PGO, jako jednej z usług. Jeśli przygotowanie PGO jest nieobojętne dla Państwa, prosimy o kontakt. Cieszymy się, że możemy pomóc!

« więcej