Linki

Rejestr osób zobowiązanych i firm upoważnionych

Ministerstwo Środowiska Naturalnego Republiki Słowackiej

Słowacka Inspekcja Środowiska Naturalnego

portal informacyjno-sprawozdawczy o gospodarce odpadami w SR

portal informacji o środowisku naturalnym

Słowacka Agencja Środowiska Naturalnego

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Komisja Europejska – środowisko naturalne

DAPHNE – Instytut Ekologii Stosowanej

Centrum Edukacji Ekologicznej i Etycznej Živica

Reclay Group

« więcej