Certifikáty ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Úspešná recertifikácia ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. má dlhodobo zavedené systémy Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008 a Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2004. Po troch rokoch sme sa rozhodli preveriť systémy cez renomovanú medzinárodnú spoločnosť SGS Slovakia spol. s r.o., ktorá nám potvrdila skutočne kvalitne nastavené procesy, vyhoveli sme požiadavkám noriem a úspešne sme prešli recertifikačným auditom začiatkom novembra 2015.

 

Zväčšiť obrázok >

 

« hore