O spoločnosti

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. je Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly s udelenou autorizáciou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov a neobalových výrobkov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

Prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly sa plnia povinnosti aj vyhradeného prúdu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

Vaša spoločnosť je „výrobcom obalov“, ktorý si môže plniť vyhradené povinnosti v spolupráci s NATUR-PACK, a.s. ak:

 • balíte alebo plníte výrobky do obalov,
 • dovážate na Slovensko výrobky/ tovar zabalený v obale,
 • vyrábate, prípadne dovážate a následne predávate prázdne obaly priamo spotrebiteľovi
 • ak si objednáte zabalenie výrobku, ktorý uvádzate na trh pod svojou obchodnou značkou

Vaša spoločnosť je „výrobcom neobalových výrobkov“, ktorý si môže plniť vyhradené povinnosti v spolupráci s NATUR-PACK, a.s. ak uvádzate na trh výrobok, ktorý:

 • nie je obalom a ani nie je určený na balenie,
 • odpad z neho sa stane súčasťou komunálneho odpadu a
 • je vyrobený z týchto materiálov:
  • plasty (PET, PE, PP, PS, PVC, PA)
  • papier (okrem ustanovených výnimiek ako napr. knihy, ceniny, hygienicky a sanitárny papier či cigaretový papier)
  • sklo alebo
  • viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky

Naše služby využíva už viac ako 7 tisíc firiem.

Sme organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorej dôveruje najvyšší počet klientov.


V rámci komplexných služieb pre klientov, NATUR-PACK ponúka tiež:

« hore