O spoločnosti

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s. je Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly s udelenou autorizáciou podľa § 89 ods. 1 písm. b), ktorá zabezpečuje pre výrobcov obalov plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z.

Prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly sa plnia povinnosti aj vyhradeného prúdu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov.

Vaša spoločnosť je „výrobcom obalov“, ktorý si môže plniť vyhradené povinnosti v spolupráci s NATUR-PACK, a.s. ak:

  • balíte alebo plníte výrobky do obalov,
  • dovážate na Slovensko výrobky/ tovar zabalený v obale,
  • vyrábate, prípadne dovážate a následne predávate prázdne obaly priamo spotrebiteľovi
  • ak si objednáte zabalenie výrobku, ktorý uvádzate na trh pod svojou obchodnou značkou

Naše služby využíva už viac ako 7 tisíc firiem.

Sme organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorej dôveruje najvyšší počet klientov.

V rámci komplexných služieb pre klientov, NATUR-PACK ponúka tiež:

« hore