Archív

Zákon o odpadoch novelizovaný zákonom 292/2017

Dňa 29.11.2017 bol prostredníctvom zákona  č. 292/2017 Z.z. novelizovaný zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch, viac o k obsahu zmien si môžete prečítať aj v našom predošlom príspevku k tejto téme (link nájdete nižšie).

Účinnosť novely je rozdelená nasledovne:Novela sa v prevažnej miere zaoberá systémom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ale venuje sa aj nakladaniu s ortuťou, drobnému stavebnému odpadu, pneumatikám či preprave nebezpečných odpadov. Prináša zmeny pre OZV, obce, výrobcov, výkupcov odpadov, zberové spoločnosti, recyklátorov a ďalších.


Bližšie informácie nájdete v novinke: https://naturpack.sk/novinky/aplikacna-novela-zakona-o-odpadoch-caka-na-zverejnenie-v-zbierke-zakonov/Tím NATUR-PACK

30.10.2017

Sledujte nás aj na sociálnej sieti LinkedIN:

« hore