Archív

Vďaka NATUR-PACKu absolvovalo zážitkovú ekovýchovu v druhom polroku 2016 takmer 10 000 detí!

NATUR-PACK má za sebou prvý polrok fungovania v podobe Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV). Od  1.7.2016 participuje na vzdelávacích a informačných aktivitách v partnerských samosprávach, s cieľom zvýšenia úrovne triedenia a recyklácie vybraných zložiek komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier, kovy, elektroodpady, batérie a akumulátory).

Okrem iných foriem vzdelávania sa NATUR-PACK už dlhodobo venuje priamej ekovýchove v podobe zážitkových programov pre deti od materských po stredné školy. Tieto aktivity sme priniesli tisíckam detí v Bratislave, Košiciach, Prešove, Kysuckom Novom Meste, Kremnici, Pezinku, Modre, Hlohovci, Leopoldove, Piešťanoch, Hlohovci, Partizánskom, Topoľčanoch, Rimavskej Sobote, Čadci a v ďalších obciach. Priamej ekovýchovy NATUR-PACKu sa v druhom polroku 2016 zúčastnilo takmer 10 000 detí a 728 dospelých.

Za mimoriadny úspech ekovýchovy, ktorú deťom prináša NATUR-PACK, je potrebné poďakovať našim lektorom a partnerom, ktorí vedia tematiku triedenia odpadov priblížiť deťom i dospelým. Ide najmä o Inštitút DAPHNE, EKOVYLETY.SK, OZ EVIANA, OZ Deti čistej Zeme, Tím filmového festivalu Ekotopfilm - Envirofilm a v neposlednom rade OZ ŽIVICA. :-)

Tím NATUR-PACK