Archív

Novely vyhlášok zverejnené v Zbierke zákonov

Dňa 21.12.2017 boli v Zbierke zákonov uverejnené dlhoočakávané znenia noviel niektorých vykonávacích predpisov súvisiacich s novelou zákona o odpadoch.

Ide konkrétne o vyhlášky:

 

Účinnosť prevažnej väčšiny ustanovení je od 1.1.2018.


21.12.2017

« hore