Archív

Evidencia za plastové tašky potrebná už od októbra 2017!

15.10.2017 nadobudla účinnosť vyhláška č. 246/2017 Z.z., ktorá novelizuje vyhlášku MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Novela sa týkala aj evidencie a ohlasovania za poskytnuté/použité plastové tašky, pre ktoré je potrebné si začať viesť podrobnejšiu internú evidenciu za tento mesiac, a teda od októbra 2017!

Evidencia sa vedie za údaj o hmotnosti (kg) poskytnutých/použitých plastových tašiek, a taktiež aj za údaj o kusoch (ks) poskytnutých/použitých plastových tašiek, v členení na:

  • plastové tašky (50 a viac mikrometrov)
  • ľahké plastové tašky (od 15 do 50 mikrometrov)
  • veľmi ľahké plastové tašky (menej ako 15 mikrometrov)

            

Plastové tašky                                  Ľahké plastové tašky                      Veľmi ľahké plastové tašky

     ≥ 50 µm                                            15 – 50 µm                                      <15 µm


Výkaz za obaly za 4.štvrťrok 2017 už bude obsahovať aj evidenciu za plastové tašky.

Hmotnosť plastových tašiek uvedená v evidencii za plastové tašky musí byť zároveň zarátaná aj do štandardného štvrťročného výkazu za obaly!

Aj keď je účinnosť vyhlášky od polovice októbra 2017, je potrebné si viesť evidenciu už za celý október, a teda ísť spätne a zisťovať koľko a akých plastových tašiek ste použili alebo vydali svojim zákazníkom.

Nezabudnite na povinnosti pre ľahké plastové tašky od 1.1.2018!

V prípade, ak poskytujete ľahké plastové tašky k nákupu tovaru alebo výrobkov, je potrebné ich od 1.1.2018 poskytovať za úhradu a ponúknuť zákazníkovi aj iný druh tašky.


Zhrnutie povinností týkajúcich sa plastových tašiek:


Hrúbka steny tašky (µ)

Evidencia

Poskytovanie za úhradu

Poskytovanie iného druhu tašky

termín povinnosti od


október 2017

1.1.2018

1.1.2018

Veľmi ľahké plastové tašky

< 15

áno


nie

áno

Ľahké plastové tašky

15 - 50

áno

áno

áno

Plastové tašky

≥ 50

áno

nie

nie


23.10.2017

« hore