Legislatíva odpadového hospodárstva

Prinášame Vám súhrn najdôležitejších právnych predpisov, ktoré súvisia s problematikou rozšírenej zodpovednosti výrobcov a odpadového hospodárstva.


Legislatíva platná od 1.1.2016

Právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v Európske únii

Súvisiaca legislatíva

« hore