Vedenie tímu NATUR-PACK
RNDr. Michal Sebíň, PhD.

riaditeľ
Mária Molnárová

riaditeľ klientského oddelenia

Mgr. Renáta Miháliková, PhD.

riaditeľ pre environmentIng. Viera Vantová

ekonomický riaditeľ

        
Mgr. Ľudovít Mihálik

obchodný riaditeľ
Mgr. Marek Brinzík

riaditeľ pre vzťahy s verejnosťou