FAQ

1. Köteles személy

A csomagolásokról szóló 119/2010 sz. törvény értelmében a köteles személy olyan természetes személyként-vállalkozóként és jogi személyként kerül meghatározásra, mely

 1. 1. csomagolásokat használ termékek csomagolására vagy termékeket csomagolásba tölt,
 2. 2. a piacon csomagolásban forgalmaz termékeket,
 3. 3. a piacon csomagolásokat forgalmaz, a csomagolások gyártói és importőrei kivételével, akik a nem használt üres csomagolásokat az első pontban feltüntetett köteles személyeknek adják tovább.

A csomagnak a piacon való megjelenése az a pillanat, amikor az fizetés ellenében vagy fizetés nélkül átkerül a gyártási vagy behozatali szakaszból a terjesztés vagy a felhasználás szakaszába, abban az esetben is, ha az saját felhasználásra szolgál.

2. Milyen kötelességeket kell teljesítenie a köteles személynek a csomagolásokról szóló törvény betartása érdekében?

A csomagolásokról szóló törvény értelmében a köteles személy a következő területeken bír kötelezettségekkel:

 • a csomagolási hulladékok hasznosítására és újrahasznosítására vonatkozó kötelező érvényű limitek teljesítése területén,
 • a csomagolások és csomagolási hulladékok nyilvántartása és bejelentése területén a SzK KVM irányában,
 • a SzK KVM által vezetett kötelező személyek és jogosult szervezetek nyilvántartásába való regisztráció területén,
 • csomagolások tartalékolása,
 • csomagolások jelölése,
 • megelőzés területén.

3. Hogyan tudja a köteles személy teljesíteni a hasznosításra és újrahasznosításra vonatkozó limiteket?

A törvény két módon teszi lehetővé a köteles személy részére a begyűjtésre, hasznosításra vagy újrahasznosításra vonatkozó kötelező érvényű limitek teljesítését:

 • SAJÁT MAGA SAJÁT KÖLTSÉGEN: a köteles személy saját maga saját költségére teljesítheti a kötelező érvényű limiteket, mégpedig azon csomagolási hulladékok mennyiségéből, melyeket a piacra bocsátott vagy forgalomba hozott,
 • JOGOSULT SZERVEZET KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL: a köteles személy bekapcsolódik a jogosult szervezet vagy több jogosult szervezet rendszerébe, melyekkel szerződést köt a kötelezettség teljesítéséről a törvény értelmében.

Az nem lehetséges, hogy a köteles személy a begyűjtésre és hasznosításra vagy újrahasznosításra vonatkozó kötelező érvényű limiteket kombinált módon teljesítse, azaz egy részüket saját költségére, más részüket pedig jogosult szervezeteken keresztül.

4. Jogosult szervezet

A Tt. 119/2010 sz. csomagolásokról szóló törvénye értelmében a jogosult szervezet úgy jellemezhető, mint köteles személyek által létrehozott kereskedelmi társaság. A törvény egyúttal rendelkezik arról a kötelezettségről, miszerint kérvényezni kell a jogosult szervezet bejegyzését a Köteles személyek és jogosult szervezetek nyilvántartásába. Az összes törvény által előírt feltétel teljesítése után a SzK KVM elvégzi a jogosult szervezet bejegyzését a Köteles személyek és jogosult szervezetek nyilvántartásába. Ez azt jelenti, hogy anélkül, hogy a csomagolási hulladékok hasznosításának és újrahasznosításának céljait biztosító szubjektum bejegyzésre kerülne a Köteles személyek és jogosult szervezetek nyilvántartásába, az nem tekinthető a csomagolásokról szóló törvény értelmében jogosult szervezetnek.

A SzK Környezetvédelmi Minisztériumának igazolása arról, hogy a NATUR-PACK, a.s. vállalat jogosult szervezetként bejegyzésre került a Köteles személyek és jogosult szervezetek nyilvántartásába.

5. Mit biztosít a jogosult szervezet a köteles személyek részére?

A jogosult szervezet a köteles személyek részére biztosítja:

 • a csomagolási hulladékok nyilvántartásának vezetését,
 • a csomagolási hulladékok begyűjtését,
 • a csomagolási hulladékok hasznosítását és újrahasznosítását,
 • a csomagolási hulladékok hasznosítására és újrahasznosítására vonatkozó kötelező érvényű limitek teljesítését,
 • jelentéseket a nyilvántartásból a hasznosítás és újrahasznosítás biztosításáról a SzK KVM irányába,
 • tanácsadást a csomagolásokról szóló törvény területén.

6. Milyen mennyiségtől köteles a köteles személy biztosítani a csomagolási hulladékok begyűjtését és annak hasznosítását vagy újrahasznosítását?

A Tt. 119/2010 sz.  csomagolásokról szóló törvénye meghatározta minden köteles személyre vonatkozóan a kötelezettségeket, a piacon forgalomba hozott csomagolások mennyiségétől függően. Így szétválasztotta a köteles személye kötelezettségeit, mégpedig a piacon forgalomba hozott csomagolások 200 kg- ig terjedő összmennyisége alapján. Azon köteles személyek, amelyek kevesebb, mint évi 200 kg csomagolást hoznak forgalomba, kötelesek kérni bejegyzésüket a Köteles személyek és jogosult szervezetek nyilvántartásába, nyilvántartást vezetni, valamint jelentéseket tenni a nyilvántartásból a SzK KVM irányába. Amennyiben viszont a köteles személy évi 200 kg-nál nagyobb mennyiséget hoz forgalomba, akkor az előző kötelezettségen kívül teljesíteni kell a csomagolási hulladékok hasznosítására és újrahasznosítására vonatkozó kötelező érvényű limiteket is. Ezek a csomagolt anyag fajtájától, valamint az adott naptári évre megszabott limitektől függenek.

7. Abban az esetben, ha a köteles személy teljesíti a csomagolási hulladék begyűjtésének, hasznosításának és újrahasznosításának biztosítására vonatkozó kötelezettségét, akkor köteles  még a járulékot is fizetni az Újrahasznosítási Alapba?

Nem! A hulladékokról szóló 223/2001 sz. törvény értelmében amennyiben a csomagolás vagy az Újrahasznosítási Alap által díjköteles csomagolásban forgalmazott áru gyártója vagy importőre biztosítja a csomagolási hulladék begyűjtését, azok hasznosítását vagy újrahasznosítását, akkor már nem köteles járulékot fizetni az Újrahasznosítási Alapba.

8. A NATURPACK-rendszerbe való bekapcsolódás esetén ki végzi a csomagolások nyilvántartását és ki küldi a jelentéseket?

A Szlovák Köztársaságban forgalomba hozott csomagolások nyilvántartását a köteles személy végzi (a csomagolásokról szóló törvény 10. cikkelye). A nyilvántartásból a jelentések elküldését a minisztérium részére (a törvény 10. cikkely 1. bek. b) betű) a köteles személy a NATUR-PACK, a.s. jogosult szervezet közreműködésével végzi, mely biztosítja a köteles személy részére a csomagolási hulladékok hasznosítása és újrahasznosítása előírt céljainak teljesítését. A csomagolásokról szóló törvény szerint a nyilvántartás vezetését és a jelentések továbbítását a nyilvántartásból az illetékes Körzeti Környezetvédelmi Hivatal és az Újrahasznosítási Alap részére továbbra is a köteles személy biztosítja.

9. A NATURPACK-rendszerbe való bekapcsolódás esetén ki adja be a kérvényt a Köteles személyek nyilvántartásába való bejegyzésre?

A Köteles személyek nyilvántartásába való bejegyzést igénylő kérvényt a NATUR-PACK, a.s. jogosult szervezet adja be, mely biztosítja a a köteles személyek részére a csomagolási hulladékok hasznosítása és újrahasznosítása előírt céljainak teljesítését. A jogosult szervezet a SzK KVM részére bejelent minden változást a köteles személyek adataiban, melyek a nyilvántartásba való bejegyzés iránti kérvényben feltüntetésre kerültek, mégpedig a változástól számított 30 napon belül.

10. Fenyegeti-e a köteles személy büntetés, amennyiben nem teljesíti a csomagolásokról szóló törvényben előírt kötelezettségeit?

A köteles személy a köteles személlyé válását követően azonnal köteles teljesíteni a csomagolásokról szóló törvényből eredő kötelezettségeit, ill. attól a pillanattól fogva, amikor a piacon forgalmazni kezdte a csomagolásokat vagy csomagolt termékeket. Különleges rendelkezésnek számít a törvény 9. cikkelye, miszerint a köteles személy a vállalkozás megkezdésétől számított 30 napon belül köteles kérni bejegyzését a Köteles személyek és jogosult szervezetek nyilvántartásába, ill. akkortól, mikor  a piacon forgalmazni kezdte a csomagolásokat vagy csomagolt termékeket. Ez a kötelezettség először 2003 február végéig kellett, hogy teljesítésre kerüljön.

Amennyiben a köteles személy nem teljesíti a csomagolásokról szóló törvényből eredő kötelezettségeit, akkor a csomagolásokról szóló törvény 18. cikkelye értelmében akár 332 000 € összegű büntetést is kaphat.

« fel