Bratislava - Zentrale

 

NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
SLOVAKIA

IČO: 35979798
DIČ: 2022130374
IČ DPH: SK2022130374 

tel:+421-2-502 21 222
     +421-2-502 21 541 
     +421-2-206 61 222 
     +421-2-206 61 541

     +421-2-502 21 439 
     +421-2-502 21 146

fax:+421-2-502 21 542

GPS: 48° 9'15.06"N, 17° 8'17.05"E

e-mail: office@naturpack.sk

e-mail pre potreby elektronickej fakturácie: fakturacia@naturpack.sk

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, odd.: Sa,vl. č. 3815/B