Semináre v roku 2017

Rok 2016 bol plný zmien v oblasti odpadového hospodárstva a ďalšie zmeny možno očakávať aj v roku 2017. Zmeny sa dotýkajú aj agendy obalov, neobalových výrobkov, elektrozariadení, batérií a akumulátorov. Pozývame Vás na semináre, kde sa oboznámite s aktuálnymi povinnosťami, zmenami a spôsobom vzájomnej spolupráce.

Ponuka seminárov v prvom polroku 2017

Pokračujeme už v 7 ročnej v tradícii bezplatných seminárov pre našich klientov, ako aj pre všetkých ostatných záujemcov.  Semináre v prvom polroku začínajú v mesiaci marec. Seminár „Obaly a neobalové výrobky od A po Z“ sa uskutoční už tradične v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.

 

Tím NATUR-PACK

Obaly a neobalové výrobky od A po Z

Semináre sa budú zaoberať novelizáciami vyhlášok, ukončením prechodných období v zákone o odpadoch, povinnostiam výrobcov obalov a neobalových výrobkov definovaných zákonom o odpadoch, ich plnením v praxi a ďalším otázkam.

Lektormi budú zástupca klientského oddelenia a environmentálny konzultant z NATUR-PACK.

Hlavné okruhy tém seminára:

  • Legislatíva vzťahujúca sa na oblasť obalov a neobalových výrobkov
  • Výklad základných pojmov
  • Registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti
  • Evidencia a príklady

 

Prvý online seminár pre klientov NATUR-PACKU:

NATUR-PACK pripravil pre svojich klientov prvý online seminár Obaly a neobalové výrobky od A po Z.

Pozrieť si ho budete môcť prostredníctvom portálu YOUTUBE a to dňa 26.4.2017 o 10:00 hod. Prístup k semináru Vám zašleme prostredníctvom e-mailu.

Počas sledovania seminára budete môcť klásť otázky k danej téme (obaly, neobaly) a tím NATUR-PACK Vám na ne bude odpovedať ihneď po ukončení webinára, približne od 11:20 hod do 12:30 hod.

Na webinár nie je potrebné vypĺňať rezervačný formulár, prístup k nemu dostane každý klient NATUR-PACKu.

Prostredníctvom e-mailu každý klient NATUR-PACKu obdržal prístupový link. V prípade, že Vám uvedený e-mail v predošlých dňoch neprišiel kontaktujte svojho obchodného zástupcu NATUR-PACK.

 

 

MEDIÁLNY PARTNER

Termíny a miesta školení

MESTO TERMÍN
Bratislava
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 9.3.2017 - Deň: Štvrtok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 2.3.2017
- Po termíne prihlásenia
Banská Bystrica
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 13.3.2017 - Deň: Pondelok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 6.3.2017
- Po termíne prihlásenia
Košice
Názov: Obaly a neobaly od A po Z
Dátum: 2.3.2017 - Deň: Štvrtok - Čas: 10:00 - 12:00 - Termín prihlášok: 28.2.2017
- Po termíne prihlásenia